Ordnar, förtjänsttecken och medaljer i Sverige

Orders, Decorations and Medals in Sweden

Adelsväsendet
Hur blir man riddare i dagens Sverige?
De kungl. svenska riddarordnarna
Andra riddarordnar i Sverige
Oäkta riddarordnar i Sverige
Återinför de svenska kungl. ordnarna!
ICOC - namn & förkortningar
 
Utmärkelser FAQ
Utmärkelser grupp A-K
Utmärkelser grupp L
Utmärkelser i heraldiska vapen
 
Ordenssällskap i Sverige: översikt
Ordenssällskap i Sverige: register
Studentordnar
Ordensringar
Klockkedjeberlocker
 
Om webbplatsen

Välkommen! Denna webbplats täcker i princip tre huvudområden:
1. Äkta och självutnämnda/oäkta riddarordnar i Sverige.
2. Övriga bärbara utmärkelser i Sverige.
3. Ordenssällskap i Sverige och med dem angränsande områden som klockkedjeberlocker.

Webbplatsen etablerades 4 mars 1998 och är uppbyggd enligt wiki-principen. Alla bidrag och rättelser tas tacksamt emot! Frågor besvaras så långt min kunskap räcker via jonar242 snabel-a gmail.com.

Se min blogg jonar242.wordpress.com.

For the sake of environment, this site was constructed using recycled HTML only.

All materials contained on this site are protected by Swedish copyright law and may not be reproduced, transmitted, displayed, published or broadcast without the prior written permission from the webmaster. Copyright 1998- Jonas Arnell-Szurkos. All rights reserved. Some material appear with specific permission.