Ordenssällskap i Sverige
- kronologiskt och alfabetiskt ordnade

Fraternal Orders in Sweden - In Chronological and Alphabetical Order

Ordnade kronologiskt efter introduktion i Sverige:

-1749, 1750-1774, 1775-1799
1800-1849, 1850-1874, 1875-1899,
1900-1924, 1925-1949, 1950-1999,
2000-


Ordnade alfabetiskt:

14 M 99, Orden + ?
1920, Sällskapet + ?
25, Sällskapet +

AB, Asiatiska bröderne +
AO, Augusti Orden
AMORC, Rosenkors-Orden - Antiquus Mysticusque Ordo Rosae Crucis
Afrikanska byggmästarlogen +
Allvarsbrödernas Orden +
Amaranther Orden, Stora (SAO)
Amicitia Orden + ?
Anemonerna, Damklubben
Asiatiska bröderne +
Augustibröderna +
Augusti Orden (AO)
Aurora-orden
Auxilium-Orden
Awazu och Wallassis +

B7, Ordenssällskapet
BA, Ordenssällskapet (Brödernas Afton)
BSH, Sällskapet + ?
BR, Orden Blått Rött +
BRO, Blåbandsriddarnas orden +
Bacchi Orden, Capitlet af de Två Förgylta Svinen +
Barmhärtigheten, Sällskapet + ?
Bifrostorden
Bikupan, Sällskapet
Blåbandsriddarnas orden (BRO) +
Blänkfyrarne, Sällskapet
Blådåreorden + ?
Blått Rött, Orden (BR) +
Botgörarorden
Brage Gille
Brännvinsorden +
Brödernas Afton, Ordenssällskapet (BA)
Bågen och kogrets orden +
Bärsärkarna + ?

CO, Coldinu Orden
Cantorum
Carlsbröderna
Chaîne des Rôtisseurs, La Confrérerie de la
Coldinu Orden (CO)
Concordia-Orden +
Conjunkentus Orden +
Convivierorden
Cordial Club + ?
Cordis Quinta

D XV M, Den XV mars
DFV, Sällskapet De Fyras Vänner + ?
DG, Sällskapet + ?
DGB, Sällskapet De Glada Bröderna (+) ?
D-IL-Orden + ?
DNV, De Nödlidandes Vänner + ?
DOS, Druid Orden Scandia
Damklubben Anemonerna
De Fyras Vänner, Sällskapet (DFV) + ?
De Glada Bröderna, Sällskapet (DGB) (+) ?
De Nödlidandes Vänner (DNV) + ?
Den XV mars (D XV M)
Den Allraheimligaste Femkampsorden ?
Det Gyllene Korset, Ordenssamfundet + ?
Det Röda Lejonet
Dignitärerna, Sällskapet (SD)
Dockans brödraskap +
Dragonorden
Dragon Rouge - Ordo Draconis et Atri Adamantis
Draken Orden
Druid Orden Scandia (DOS)
Druid Orden, Förenade Gamla (FGDO)

E.L.U.D., Sällskapet +
EV, Ordenssällskapet (Enighet och Vänskap) +
Elus Cohen
Engelbrektsorden +
Enighet och Vänskap, Ordenssällskapet (EV) +
Enighets Sällskapet +

FA, Ordenssällskapet (Flickornas Afton)
F.-B., Förbundet Frihetsbröderna
F.B., Sällskapet Fri-Byggarorden (är idag inte längre ett ordenssällskap)
FFF, Ordenssällskapet
FGDO, Förenade Gamla Druid Orden
F.M., Ordenssällskapet
FMCK, Frivilliga Motorcykelkåren (är idag inte längre ett ordenssällskap)
FV, Förbundet Valkyrian
FV, Ordenssällskapet
F.W., Kamratorden Frackvännerna +
Fackelorden +
Februarigubbarna (+) ?
Firmament Orden +
Flickornas Afton, Ordenssällskapet (FA)
Fotbollföreningens Vänner, Ordenssällskapet
Frackvännerna, Kamratorden (F.W.) +
Franciskanerorden +
Fri-Byggarorden, Sällskapet (F.B.) (är idag inte längre ett ordenssällskap)
Frihetsbröderna (F.-B.), Förbundet
Frimurare Orden, Sam (SFO) (irreguljär)
Frimurare Orden, Svenska (SFMO)
Frimureri, Gran Oriente Latinoamericano (GOLa) (irreguljär)
Frisvarfvarne, Sällskapet (+)
Frivilliga Motorcykelkåren (FMCK) (är idag inte längre ett ordenssällskap)
Fyrväpplingarne, Sällskapet
Förbundet Frihetsbröderna (F.-B.)
Förbundet Valkyrian (FV)
Förenade Gamla Druid Orden (FGDO)

G.E.L.B.O.R.N.-bröderna (God Enighet Lovar Broderskap Och Rätta Nöjet)
GF, Götiska förbundet (ej att förväxla med det litterära förbundet stiftat 1811)
GG
GG (Glada Gänget), Ordenssällskapet
GGH, Gyldene Gryningens Hermetiska Orden
GHO, Sällskapet GlödHybbleOrden i Stockholm
GL, Orden Gaieté-Loyauté +
GM +
GO, Gummibandsorden
GOLa, Gran Oriente Latinoamericano
GRIN, Sällskapet (Gamla Radarjaktledare I Näringslivet)
GuRC, Gold- und Rosencreutz +
GV, Gamla Vikingar
GWS, Sällskapet + ?
Gaieté-Loyauté, Orden (GL) +
Gamla Göther +
Gamla Radarjaktledare I Näringslivet, Sällskapet (GRIN)
Gamla Vikingar (GV)
Gefion-unionen +
Germania-förbundet +
Gibraltarboarne
Glada Gossars Klubb + ?
Glada Gänget, Ordenssällskapet GG
Glatt lag +
GlödHybbleOrden i Stockholm, Sällskapet (GHO)
God Enighet Lovar Broderskap Och Rätta Nöjet, G.E.L.B.O.R.N.-bröderna
Godtemplarorden (IOGT) (är idag inte längre ett ordenssällskap)
Gold- und Rosencreutz (GuRC) +
Gothiska Gyldene Gripen +
Gotiska Gripen +
Gran Oriente Latinoamericano (GOLa)
Grupplivskägg + ?
Gröna Rutan +
Gula Sällskapet +
Gummibandsorden (GO)
Gyldene Gryningens Hermetiska Orden (GGH)
Götiska förbundet (GF) (ej att förväxla med det litterära förbundet stiftat 1811)

HGD, Hermetic Order of the Golden Dawn
HK-skrået (+)
Havets söner, Sällskapet (+) ?
Herrar av Börd, Ordenssällskapet (OHB)
Hemliga förbundet, Sällskapet + ?
Hermetic Order of the Golden Dawn (HGD)
High Knights + ?
Hjälpsamheten, Sällskapet
Hjärter fem
Hvita korset, Sällskapet

IB, Sällskapet + ?
IO, Idrotts-Orden
IO, Innocence Orden
IOGT, Godtemplarorden (är idag inte längre ett ordenssällskap)
IOOF, Oberoende Odd Fellow Orden
IVV, Sällskapet In Vino Veritas + ?
Idogheten, Samfundet
Idrotts-Orden (IO)
Illuminaterne +
Innocence Orden (IO)
In Vino Veritas, Sällskapet (IVV) + ?

JBO, Järn Bärar Orden
J.G., Ordenssällskapet Jämtlands Gille
JHS, Jemtska Hammondsällskapet
Jarlarna, Sällskapet + ?
Jemtska Hammondsällskapet (JHS)
Johanniter-bröder-sällskapet +
Jultomtarne i Uppsala
Jämtlands Gille (J.G.), Ordenssällskapet
Järn Bärar Orden (JBO)

KSO, Kung Salomos Orden +
Kalottregementet +
Kamratorden Frackvännerna (F.W.) +
Ka'Orden
Klubben + ?
Kofotsorden
Kolarorden
Korsriddarorden +
Kristi hirdmannagille + ?
Kung Salomos Orden (KSO) +
Kungl. Sällskapet Pro Patria (är idag inte längre ett ordenssällskap)

LjB, Ordenssamfundet Ljusets Bröder
LS
La Confrérerie de la Chaîne des Rôtisseurs
Larmorden, Ordenssällskapet
Laurentius Orden +
LejonOrden
Ljusets Bröder, Ordenssamfundet (Lj B)
L'Ordre de l’Arc et du Carquois +
Läde Orden
Läriga Brödragillet +

MG, Ordenssällskapet (M----- G-----) +
M-n, OF (Ordensförbundet Myran)
MO, Maria-orden
MO, Mercurii Orden
Maria-orden (MO)
Martinistorden
MaximusOrden - Ordo Maximus
Mercurii-Orden (MO)
Merlinorden Ordo Merlini et Rosae Crucis
Metatron +
Michaels Orden, S:t (1) + ?
Michaelsorden, S:t (2)
Mikaelsorden +
Monokulära Sällskapet
Mops Orden +
M----- G-----, Ordenssällskapet MG +
Myran, Ordensförbundet (OF M-n)

NB + ?
NGTO, Nationalgodtemplarorden +
NN, Ordenssällskapet Nytta och Nöje
NNV, Ordenssällskapet Nytta, Nöje, Välgörenhet +
N.T., Sällskapet
NTO; Nationaltemplarorden +
Nationalgodtemplarorden (NGTO) +
Nationaltemplarorden (NTO) +
Neptuni-Orden
Nytta, Nöje, Välgörenhet, Ordenssällskapet (NNV) +
Nytta och Nöje, Ordenssällskapet (NN)
Nöjessällskapet V-Sexan

OF M-n, Ordensförbundet Myran
OHB, Ordenssällskapet Herrar av Börd
OHTM, Ordo Hermetis Tetramegistos
OMCE, Order Militia Cruciferia Evangelica
OPL, Ordo Primae Lucis
ORC, Ordre Reaux Croix
OTO, Ordo Templis Orientis
Oberoende Odd Fellow Orden (IOOF)
Odd Fellow Orden, Oberoende (IOOF)
Olofs Orden (+) ?
Orden 14 M 99 + ?
Orden Blått Rött (BR) +
Orden Gaieté-Loyauté (GL) +
Orden l'Innocence (IO)
Ordensförbundet Myran (OF M-n)
Ordenssamfundet Det Gyllene Korset + ?
Ordenssamfundet Ljusets Bröder (Lj B)
Ordenssamfundet V-S
Ordenssällskapet B7 + Ny!
Ordenssällskapet BA (Brödernas Afton)
Ordenssällskapet EV (Enighet och Vänskap) +
Ordenssällskapet FA (Flickornas Afton)
Ordenssällskapet FFF
Ordenssällskapet FV (Fotbollföreningens vänner)
Ordenssällskapet F.M.
Ordenssällskapet GG (Glada Gänget)
Ordenssällskapet Herrar av Börd (OHB)
Ordenssällskapet Jämtlands Gille (J.G.)
Ordenssällskapet Larmorden
Ordenssällskapet MG (M----- G-----) +
Ordenssällskapet NN (Nytta och Nöje)
Ordenssällskapet Enighet och Vänskap (EV) +
Ordenssällskapet Fotbollföreningens vänner (FV)
Ordenssällskapet Nytta, Nöje, Välgörenhet (NNV) +
Ordenssällskapet Pro Lantura +
Ordenssällskapet Stjärnfallet
Ordenssällskapet Sui Cultus
Ordenssällskapet TNJ
Ordensällskapet TSO
Ordensällskapet T.T.
Ordenssällskapet T-G (Tim-Glaset)
Ordensällskapet W:6 (Wänskap 6)
Ordenssällskapet W.25
Ordenssällskapet WänskapsBröderna (WB)
Ordenssällskapet Wänskapsförbundet (WF)
Order Militia Cruciferia Evangelica (OMCE)
Ordo Hermetis Tetramegistos (OHTM)
Ordo Maximus - MaximusOrden
Ordo Primae Lucis (OPL)
Ordo Templis Orientis (OTO)
Ordre du Firmament +
Ordre de l’Arc et du Carquois +
Ordre du Mops +
Ordre Reaux Croix (ORC)
Oskarsförbundet

PAO, Punsch Amici Orden
PB, Sällskapet Par Bricole
PG, Paltgillet i Malmö
PN, Samfundet (+)
Paltbröderna, Sällskapet (+)
Paltgillet i Malmö (PG)
Par Bricole, Sällskapet (PB)
Pax Aurea, Riddarorden + ?
Pelarorden (+)
Perita Orden
Piljarorden ?
Piljarhorden ?
Pimpinella Orden
Pipklubben + ?
Pour l'Amitié & Confidence +
Pro Lantura, Ordenssällskapet + Ny!
Pro Patria, Kungl. Sällskapet (är idag inte längre ett ordenssällskap)
Pro Sensu Communi +
Pro Vino Adusto +
Punsch Amici Orden (PAO)
Punsch Orden, Svenska (SPO)
Punsch-Tjufvarne, Sällskapet +

RW, Sällskapet Redliga Wänner + ?
Redliga Förbundet +
Redlige Svenskar +
Redliga Wänner, Sällskapet (RW) + ?
Riddarorden Pax Aurea +
Riddarna av det Runda bordet under Den lysande trumman +
Rosenkors-Orden (AMORC) - Antiquus Mysticusque Ordo Rosae Crucis

SAO, Stora Amaranther Orden
SD, Sällskapet Dignitärerna
SHT, Samfundet
S H-n Orden, Sällskapet Hjälpsamheten Orden
SFMO, Svenska Frimurare Orden
SFK, Skogsflickornas klubb
SFO, Sam Frimurar Orden
SKK, Skogskarlarnas klubb
SO, Svea Orden
S.O.A.R., Svenska Ordenssamfundet Arbetets Riddare +
SPO, Svend Petersen Orden +
SPO, Svenska Punsch Orden
S.R.C. & S.S.A., Sodalitas Rosae Crucis et Solis Alati
SRG, Sancta Ragnhilds Gille
SÖO, Svarta Örns Orden
Sam Frimurar Orden (SFO)
Samfundet Idogheten
Samfundet PN (+)
Samfundet SHT
Samfundet Spero +
San Sebastianorden +
S:t Isidors Virtuella Orden
S:t Joachims Orden
S:t Martins Orden + ?
S:t Michaels Orden (1) + ?
S:t Michaelsorden (2)
S:t Petri Orden
S:t Sylvesterorden
Sancta Ragnhilds Gille (SRG)
Schaggsoffan + ?
Servantororden + ?
Septemberbröderna, Sällskapet
Silenos Sällskap
Siriusorden
Skogsflickornas klubb (SFK)
Skogskarlarnas klubb (SKK)
Sodalitas Rosae Crucis et Solis Alati (S.R.C. & S.S.A.)
Solanum Orden
Spero, Samfundet +
Stallbröderna, Sällskapet
Stallfåglarna, Sällskapet
Stekvändarorden
Stjärnfallet, Ordenssällskapet
Stjärnkorsriddarnas Orden +
Stjärnorden (1) (+)
Stjärnorden (2)
Stockholms Kompaniofficerssällskap
Stora Amaranther Orden (SAO)
Sub Rosa-orden
Sui Cultus, Ordenssällskapet
Svarta orden ?
Svarta Örns Orden (SÖO)
Sveaförbundet + ?
Svea Orden (SO)
Svearne, Sällskapet
Svend Petersen Orden (SPO) +
Svenska Druid-Orden, (FGDO)

Svenska Frimurare Orden (SFMO)
Svenska Landtorden Pro Patria (är idag inte längre ett ordenssällskap)
Swenska orden +
Svenska Ordenssamfundet Arbetets Riddare (S.O.A.R.) +
Svenska Punsch Orden (SPO)
Svenska Uisge Beatha whiskysällskapet
Svenska Vikingaorden + ?
Sällskapet 1920 + ?
Sällskapet 25 +
Sällskapet BSH + ?
Sällskapet Barmhärtigheten + ?
Sällskapet Bikupan
Sällskapet Blänkfyrarne
Sällskapet DG + ?
Sällskapet De Fyras Vänner (DFV) + ?
Sällskapet De Glada Bröderna (DGB) (+) ?
Sällskapet Dignitärerna (SD)
Sällskapet E.L.U.D. +
Sällskapet Fri-Byggarorden (F.B.) (är idag inte längre ett ordenssällskap)
Sällskapet Frisvarfvarne (+)
Sällskapet Fyrväpplingarne
Sällskapet GWS + ?
Sällskapet GRIN (Gamla Radarjaktledare I Näringslivet)
Sällskapet GlödHybbleOrden i Stockholm (GHO)
Sällskapet Havets söner (+) ?
Sällskapet Hemliga förbundet + ?
Sällskapet Hjälpsamheten Orden (S H-n Orden)
Sällskapet Hvita korset
Sällskapet IB + ?
Sällskapet In Vino Veritas (IVV) + ?
Sällskapet Jarlarna + ?
Sällskapet N.T.
Sällskapet Paltbröderna (+)
Sällskapet Par Bricole (PB)
Sällskapet Pro Patria, Kungl. (är idag inte längre ett ordenssällskap)
Sällskapet Punsch-Tjufvarne +
Sällskapet Redliga Wänner (RW) + ?
Sällskapet Septemberbröderna
Sällskapet Stallbröderna
Sällskapet Stallfåglarna
Sällskapet Svearne
Sällskapet T.T.
Sällskapet V.V. (Vänskap och Välgörenhet)
Sällskapet Vänskapen (+) ?
Sällskapet Vänskapen (Vänskap och Välgörenhet) (V.V.)
Sällskapet Wänskap och Nöje (WN) + ?
Sällskapet ÅM

TBO, Tempel Byggare Orden
TB-orden
T-G, Ordenssällskapet (Tim-Glaset)
TGDO, Then Gyllene Dolmens Orden
TNJ, Ordenssällskapet
TO, Templarorden +
TO, Timmermans Orden
TRO, Tempel Riddare Orden
TSO, Teaterorden
TSO, The Satanic Order (+)
TSO, The Shadow Order +
T.T., Sällskapet
Tankebyggarorden +
Teaterorden TSO
Tempel Byggare Orden (TBO,)
Tempel Riddare Orden (TRO)
Templarorden (TO) +
Tio Plus (X+)
Then Gyllene Dolmens Orden (TGDO)
The Satanic Order (TSO) (+)
The Shadow Order (TSO) +
Thurisaz Orden
Tim-Glaset, Ordenssällskapet (T-G)
Timmermans Orden (TO)
Tjänstemannabröderna
Trollhätte Bergsmän +
Torparriddarorden (+)
Tsätalät-orden + ?

Uisge Beatha whiskysällskapet, Svenska
ULK-orden
Utile Dulci +

W:6, Ordensällskapet (Wänskap 6)
W.25, Ordenssällskapet
V-Sexan, Nöjessällskapet
WB, Ordenssällskapet WänskapsBröderna
WF, Ordenssällskapet Wänskapsförbundet
WN, Sällskapet Wänskap och Nöje + ?
VOA, Vasa Orden av Amerika
V-S, Ordenssamfundet
VTO, Västsvenska Tomte Orden
V.V., Sällskapet (Vänskap och Välgörenhet)
Valkyrian, Förbundet (FV) (+)
Vasa Orden av Amerika (VOA)
Whiskysällskapet, Svenska Uisge Beatha
Wiking Commissionen
Vikingaorden, Svenska + ?
Vinskänksmagistraten Carlskronas vinorden
Hvita korset, Sällskapet
Voie Cardiaque
Wänskap och Nöje, Sällskapet (WN) + ?
Vänskapen, Sällskapet (+) ?
Vänskapen (Vänskap och Välgörenhet), Sällskapet (V.V.)
WänskapsBröderna, Ordenssällskapet (WB)
Wänskapsförbundet, Ordenssällskapet (WF)
Västsvenska Tomte Orden (VTO)

X7-Orden + ?
X+, Tio Plus

ÅM, Sällskapet

Ändovänkaner Orden

Litteratur:

  1. Bergroth, T C. red. I guld och himmelsblått, Åbo landskapsmuseum, Åbo 1992
  2. J:son Bergqvist, B. S:t Johanneslogen Den Nordiska Första - Till tvåhundraårsminnet, P A Nordstedts & söner, Stockholm 1935
  3. Lundin, C. och Strindberg, A. Gamla Stockholm. Anteckningar ur tryckta och otryckta källor (facsimile), Gidlunds förlag, Östervåla 1974
  4. Åhlén, B. red. Svenskt föreningsregister, Nybloms förlag, Uppsala 1951

Index Home

All materials contained on this site are protected by Swedish copyright law and may not be reproduced, transmitted, displayed, published or broadcast without the prior written permission from the webmaster. Copyright 1998- Jonas Arnell. All rights reserved. Some material appear with specific permission.