Återinför de svenska statsordnarna!

Reinstate the Swedish State Orders!

Allt material som funnits här 1998-2017 är numera bortplockat

Sveriges riksdag har tillkännagett för regeringen som sin mening att en parlamentarisk kommitté borde se över bl.a. regeringens och myndigheters medaljer och utmärkelser i en anda som är positiv till de kungl. svenska riddarordnarnas återinförande som belöningsmedel för svenskar och andra, så finns i nuläget inget behov av ytterligare lobbyism.

Ett tillkännagivande är den lägsta graden av styrning från Sveriges riksdag till dess regering, men av tradition brukar regeringen förr eller senare tillvarata riksdagens tillkännagivande och tillsätta en utredning. Om regeringen uttryckligen menar att tillkännagivandet kommer att lämnas utan åtgärd, så kommer det i så fall att meddelas riksdagen och de i överenskommelsen ingående partierna uttryckligt och aktivt. Fram tills dess pågår arbete inom regeringskansliet vad gäller utredningsdirektiv och ledamöter i utredningen och inget behov av lobbyism föreligger.

Uppdatering 2019-11-08: Regeringen har nu lagt fast direktiv för en parlamentarisk utredningen. Se mer här!

Uppdatering 2020-02-04: Regeringen har nu tillsatt den parlamentariska kommittén samt sakkunniga och experter. Se mer här!

Uppdatering 2020-11-26: Kommittén har fått förlängd tidsutdräkt som följd av pandemin. Se mer här!

Uppdatering 2021-09-21: Idag överlämnade Förtjänstutredningens ordförande Björn von Sydow utredningsbetänkandet till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Uppdatering 2022-04-19: Idag lade regeringen regeringen proposition 2021/22:232 Ett modernt belöningssystem och de allmänna flaggdagarna på riksdagens bord.


Index

All materials contained on this site are protected by Swedish copyright law and may not be reproduced, transmitted, displayed, published or broadcast without the prior written permission from the webmaster. Copyright 1998- Jonas Arnell-Szurkos. All rights reserved. Some material appear with specific permission.