Om webbplatsen - taxkaniha!

About the Website - thanxalot!

Webbplatsen såg ljuset den 4 mars 1998 under hem.passagen.se/jonar242 och till innehållet beskrev den mig själv och mina intressen. Men snart nog tog informationen om ordnar, förtjänsttecken och medaljer överhand. Jag har bevarat en sida om mig själv i något av den ursprungliga designen.

Webbplatsen byggdes ut och upp utifrån tillgänglig litteratur och det som då fanns på internet. Ganska snart kom dock förslag på tillägg och ändringar från personer som hade samma intresse: sidan kom alltså att fungera lite som Wikipedia innan Wikipedia fanns. Tack alla för alla bidrag och rättelser över åren! Jag vill ändå särskilt nämna några personer som har varit särskilt viktiga, i bokstavsordning:

vitéz Tivadar Berkovits StkAnnamDO StkPS:tMO RRS:tAO3kl UngVORk UngVOGk
- kunskap om Ungerska Vitézorden

Fredrik Brodin RPS:tMO
- kunskap om riddarordnar, i synnerhet Portugisiska Sankt Mikaels av vingen orden

Bo-Einar Drakhamre
- tidningsartiklar om ordenssällskap i skåneregionen

Alf Eker
- bilder på medaljer

Thomas Falk RGeÖTO RPS:tMO RItS:tMLO
- ordenssällskap, struktureringen av uppgifter kring ordenssällskap (från hans numera nedlagda ordenssajt)

Tomas Gustafsson
- bilder på medaljer

Jan Hartzell PatrSstGM StkEtMenII:sO StkGeÖTO KPS:tMO RNeapS:tGO
- stadgar för medaljer och bilder på medaljer

Hans Ingbert
- stadgar för medaljer och bilder på medaljer

Bernt Karlsson StkPåvlS:tSO KLiberAfrBO RPåvlHGO ItSolSO3kl RSenegNLO PolFK1kl UngVORk
- böcker, information och länktips

Jan-Olof Larsson GMnor StkMOVKr StkMontDanO RSEO NS:tOM
- kunskap om riddarordnar och förtjänstordnar

Sture Lundén alias von Wrede
- information utifrån samlarperspektiv

Hans-Erik Lundin
- kunskap om ordenssällskap och ordensinnehav

Hasse Nilsson
- bilder på medaljer, framförallt ...lfbGM/SM/BM, ...bfbSM samt olika reverser av HvSM.

Jan-Otto Sten
- bilder på försvarsmedaljer

Lars C Stolt PatrSstGM ProPstGM SmålHusGM SMKRGFt MMSIWGM MMSMGM SEFGM SHFGM
- information, stadgar och bilder på medaljer

Fredrik Tersmeden
- litteratur och information om studentordnar i Lund

Davor Zovko SHFGM KPåvlHGO RNeapS:tGO
- kunskap om Påvliga Heliga gravens orden m.m.


Index Home

All materials contained on this site are protected by Swedish copyright law and may not be reproduced, transmitted, displayed, published or broadcast without the prior written permission from the webmaster. Copyright 1998-2016 Jonas Arnell. All rights reserved. Some material appear with specific permission.