Klockkedjeberlocker från ordenssällskap i Sverige

Swedish Fraternal Orders Watch Chain Fobs

Till fracken bär man aldrig armbandsur, utan en klocka i klockkedja. På klockkedjan kan man sätta fast en berlock, exempelvis en porträttmedaljong eller kanske en för klockkedjan avpassad cigarrsnoppare för att den skall vara lätt tillhands. För medlemmar i ordenssällskap kan man bära en ordensberlock. Förr i tiden då fickuret med kedja användes till vardags och inte bara till frack kan jag tänka mig att en ordenberlock var ett subtilt sätt att meddela medlemskap i ett ordenssällskap. Kanske också ett sätt att skapa intresse för ordenssällskapet, en isbrytare. En ordenspin på kavajen fyller en liknande funktion idag.

Odd Fellow-Orden

bild: Björn Svanberg 2003 bild: Björn Svanberg 2003

Jag blev kontaktad av en person vars bror hade hittat en klocka med berlock. Han önskade hjälp med att ta reda på mer om klockan utifrån vapnet på klockan och berlocken. Klockan hittades på en stor ö i Ströms Vattudal i norra Jämtland på en kalyta medan man höll på att plantera granar. Markberedningsmaskinen hade rivit upp ett hål i marken vilket turligt nog gjorde att klockan kom upp i dagen. Att den dessutom hittades långt i från vägar och stränder gör det ännu mera mystiskt. En stimulerande uppgift! Ganska snart kunde jag sluta mig till att berlocken härhörde från Odd Fellow-Orden. Tre saker visar på detta:

  1. Ordensförkortningen överst, I.O.O.F. som står för International Order of Odd Fellows,
  2. Förkortningen nederst, W.K.S. som uttytt bildar ordens motto Vänskap, Kärlek, Sanning,
  3. De tre sammansatta kedjelänkarna underst, vilket är ordens symbol.
Övriga symboler tillhör allmängodset bland ordenssällskap.

Hur kan man tidsbestämma fyndet? Orden kom till Sverige 1884. Det svenska statsvapnet ser märkligt ut, det har på ena sidan ett lejon, vilket skvallrar om att statsvapnet graverades före 1905 då Sverige var i union med Norge - lejonet ingår i det norska statsvapnet. MEN - vi kan kanske komma längre. 1905 bildades Östersundslogen av Odd Fellow Orden, nr 35 Georg Adlersparre. Det som sätter fantasin i rörelse är logens egen beskrivning av sin tillblivelse:

"Regementsläkaren Idolf Rosengren tog år 1905 initiativet till att bilda en Odd Fellow loge i Östersund. Han hade på sin läkarmottagning mött en person, som bar en Odd Fellow berlock på klockkedjan. De båda herrarna kom överens om att samla ett antal lämpliga personer för att undersöka möjligheterna att bilda en Odd Fellow loge i Östersund."

bild: Maria ? 2005 bild: Maria ? 2005
Ytterligare exempel på Odd Fellow-berlock

Svenska Frimurare Orden

På frimurartillställningar där frack är anmodad stöter man för eller senare på en "frimurarkula". Det är en berlock som är formad som ett klot, men klotet är försett med gångjärn så att det går att fälla upp. Klotet bildar då ett kors.

En annan variant beskrivs i en text om Johan Albert Öhman, under åren 1863-1872 föreståndare för Götiska Förbundets skola i Mölndal: "Till sitt yttre var Öhman kortväxt och undersätsig", berättar en elev, "alltid slätrakad och hade svart, benat hår samt bar glasögon med guldbågar, varjämte vi pojkar beundrade en på bröstet hängande tjock guldkedja och alldeles särskilt den däri fästa gyllene lilla mursleven, som skvallrade om att han var frimurare. /.../"

bild: Christer Gustavsson 2004

En tredje variant för svenska frimurare är att bära det frimurarekors som hör samman med det svenska frimurarsystemet. Här ovan visas ett sådant exemplar tillverkat i 18K guld 1916, graverad 24/2 1916. Höjd (utan öglor) 12 mm, vikt (med öglor) 2 gram.

Tempel Riddar Orden

bild: anonym 2003

Sällskapet NT (Nytta och Trevnad)

Ett exemplar från 1871.

Ordensällskapet TNJ

bild: Tore Hagnestam 2005

Kedjan är av mässing men berlocken ser betydligt "ädlare" ut. Det finns dock inga stämplar utan baksidan är helt slät.

Jag trodde att klockkedjeberlocker ett fenomen som var unikt för frimureriet. Finns det fler exempel på klockkedjeberlocker från andra ordenssällskap? Hör av dig, gärna med bilder!


Index Home

All materials contained on this site are protected by Swedish copyright law and may not be reproduced, transmitted, displayed, published or broadcast without the prior written permission from the webmaster. Copyright 1998- Jonas Arnell. All rights reserved. Some material appear with specific permission.