Medaljer avsedda att bäras i band
utan kunglig krona eller porträtt (grupp L)

Order of Prescedence for Medals with Riband
Without Royal Crown or Portrait (Group L)

Allt material som funnits här 1998-2018 överfördes till år 2019 insomnade medalj.nu.

Alla halvofficiella medaljer som inte har kungl. krona och/eller kungl. porträtt med monarkens medgivande hänförs till denna grupp, som främst består av riksorganisationers medaljer och kommunala medaljer.

För distriktsorganisationers medaljer gäller principen att alla distrikts medaljer erhåller samma plats i anciennitetsordningen som den först instiftade distriktsmedaljen - se ex. skytteförbundens förtjänstmedaljer som instiftats från 1907 och framåt.

Tumregeln är att gruppens medaljer främst bör bäras i de sammanhang där de förlänats: regementsmedaljer bärs främst inom försvaret, universitetsmedaljer främst vid högtidliga akademiska sammanhang och idrottsmedaljer främst vid högtidliga idrottssammanhang. Detta gäller förtjänstmedaljer. Prismedaljer från tävlingar bör normalt inte bäras. Lokala föreningars m.m. medaljer ska inte bäras annat än i de sammanhang som de förlänats i - de tillhör inte grupp L.

Även om medaljerna är halvofficiella, bör inriktningen vara att metallerna ska vara äkta. Järn bör undvikas. En silvermedalj bör vara av silver och en guldmedalj bör vara av guld eller förgyllt silver. Det ökar dels gåvans värde för den som erhåller medaljen, men det betyder också en återhållsamhet när det gäller att förläna medaljer. Upphängningen skall vara i band på bröstet. Kungl. Patriotiska Sällskapets Emmerymedalj är ett av få undantag som bekräftar regeln. Placeringen kombinerat med att valörerna mest är brons, silver och förgyllt silver innebär att signalvärdet tydligt motsvarar gruppens lägre dignitet.

Närmast efter grupp L i ordning kommer medaljer förlänade av internationella organisationer, exempelvis FN. Därefter nordiska utmärkelser och slutligen övriga världens länder ordnade i namnordning på franska.


Index Home

All materials contained on this site are protected by Swedish copyright law and may not be reproduced, transmitted, displayed, published or broadcast without the prior written permission from the webmaster. Copyright 1998- Jonas Arnell. All rights reserved. Some material appear with specific permission.