Ordnar, förtjänsttecken och medaljer i Sverige

Orders, Decorations and Medals in Sweden

Välkommen! Denna webbplats täcker i princip tre huvudområden:
1. Svenska officiella och halvofficiella ordnar, förtjänsttecken och medaljer
2. Äkta och självutnämnda/oäkta utländska riddarordnar i Sverige.
3. Ordenssällskap i Sverige och med dem angränsande områden som klockkedjeberlocker.

Webbplatsen etablerades 4 mars 1998 och är uppbyggd enligt wiki-principen. Alla bidrag och rättelser tas tacksamt emot! Frågor besvaras så långt min kunskap räcker via jonas snabel-a arnell.cc.

Ordens- och medaljnyheter
Se min blogg jonar242.wordpress.com.

Uppdateringar
16-07-27 Arbetet att återställa sidorna och uppdatera påbörjas och kommer att pågå ett antal veckor.
16-05-10 Sidan hackad, dessutom diverse förändringar på webbhotellet Crystone gör att sidan tas ned för enkelhets skull.

 


Index Home

All materials contained on this site are protected by Swedish copyright law and may not be reproduced, transmitted, displayed, published or broadcast without the prior written permission from the webmaster. Copyright 1998-2016 Jonas Arnell. All rights reserved. Some material appear with specific permission.